Oferta

Terapia logopedyczna:
1. Kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i wszelkich wad wymowy takich jak:
seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, betacyzm, mowa bezdźwięczna, nosowanie, jąkanie, giełkot, opuszczanie, zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek.
2. Diagnoza i terapia dysartrii.
3. Terapia opóźnionego rozwoju mowy.
4. Zaburzenia mowy i komunikacji towarzyszące upośledzeniu umysłowemu,
zespłowi Downa, autyzmowi itp.
5. Terapia osób z rozszczepieniem wargi i podniebienia.
6. Terapia osób laryngektomowanych.
7. Logopedia artystyczna (trening emisji i dykcji głosu).

OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

  • Kompleksowe badanie przesiewowe na terenie placówki.
  • Prowadzenie terapii logopedycznej indywidalnej i grupowej na terenie placó‍wki.
  • Pedagogizacja logopedyczna z zakresu zaburzeń mowy, wad wymowy, wad rozwojowych narządów artykulacyjnych oraz konsekwencji nieprawidłowej wymowy.